Divadlo Aréna

V roku 1994 slovenský mím Milan Sládek založil nadáciu za obnovenie Divadla Aréna a v nasledujúcom roku sa začalo s rekonštrukciou. V roku 2002, po prechode divadla do zriadovateľskej kompetencie Bratislavského samosprávneho kraja, bol vymenovaný za riaditeľa populárny herec Juraj Kukura.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava

Divadlo Aréna

Divadlo Aréna patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Založené bolo v roku 1828 na petržalskom brehu Dunaja, v blízkosti historického verejného parku. Spočiatku slúžilo ako letné divadlo - nekrytý amfiteáter, odtiaľ názov Aréna. V roku 1898 na jej mieste postavili novú divadelnú budovu, ktorej vzhľad ostal odvtedy až do dnešnej doby takmer nezmenený.

Pokladňa, otváracie hodiny: pondelok – nedeľa od 14.00 – 18.00 alebo do začiatku predstavenia.

Tel.: +421 267202557, pokladna@divadloarena.sk,

www.divadloarena.sk