Štúdio 12

Štúdio 12 vzniklo v decembri 2001 ako jedinečný divadelný priestor na prezentáciu novej slovenskej
a svetovej drámy a súčasného umenia z iniciatívy Divadelného ústavu. Hlavným cieľom bolo vytvoriť priestor pre tvorcov a publikum zaujímajúcich sa o súčasné divadelné dianie a širší kultúrno-spoločenský kontext.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava

Štúdio 12

Prioritou programovej dramaturgie Štúdia 12 sú rezidenčné a hosťujúce divadelné aktivity. Priestor predstavuje tvorbu rôznych domácich a zahraničných divadelných skupín a zoskupení so zameraním
na pôvodnú, súčasnú drámu a nové inscenačné postupy, podporuje vznik a realizáciu autorských divadelných projektov mladých tvorcov. Podieľa sa na prezentácii a reflexii aktuálnej divadelnej tvorby
a diania, tendencií, textov, autorov jednotlivých krajín Európy a sveta, organizuje workshopy a iné vzdelávacie aktivity.

Popri divadelných projektoch majú v Štúdiu 12 svoje miesto rôzne otvorené diskusie a semináre na aktuálne témy, prezentácie kníh a časopisov, festivaly, projekcie, multižánrové podujatia, hudobné koncerty a iné kultúrne a sociálne aktivity.