Dom umenia, Piešťany

Dom umenia je architektonické dielo - autor návrhu Ing. arch. Ferdinand Milučký, stojace na brehu rieky Váh, uprostred rozsiahleho parku, je centrom kultúrneho a spoločenského života kúpeľného mesta Piešťany a jeho širokého regiónu.

Lokalizácia: Trnavský kraj / Piešťany

Adresa sídla: Nábrežie Ivana Kraska 1, 921 01 Piešťany

Dom umenia, Piešťany

Dom umenia  bol postavený v roku 1980 ako detašované pracovisko Slovenskej filharmónie. Svojou činnosťou prispieva k významnému obohateniu kultúrno-spoločenského života návštevníkov i obyvateľov širokého okolia a celého veľkého regiónu. Dramaturgia zahŕňa aktivity mestského, regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu. Spĺňa charakter viacúčelového zariadenia (divadelné predstavenia, koncerty, predstavenia pre deti a mládež, hudobno-zábavné programy, folklórne vystúpenia, filmové podujatia, realizované vo Veľkej sále, vo Výstavnej sieni a v Galérii sa realizujú dokumentárne a umelecké výstavy). Dom umenia je jedným z hlavných organizátorov medzinárodných festivalov. Okrem toho je mnohonásobne overeným ideálnym priestorom na organizovanie pracovných sústredení umeleckých telies, majstrovských kurzov pre veľký počet účastníkov a rôznych kongresov a sympózií. Vybavenie divadelnou technikou, 2D filmovou technológiou, svetelným parkom, kvalitným koncertným krídlom i koncertným organom, veľkým javiskom s točňou rozmerov 17 m/hĺbka a 16/m šírka, i hľadiskom s kapacitou 622 miest, baletnou sálou, šatňami a najmä odbornými a nadšenými pracovníkmi dodáva Domu umenia všetky predpoklady na úspešné prevádzkovanie tohto kultúrno-spoločenského centra. Pobyt v ňom - krátko - či dlhodobo - čoskoro presvedčí všetkých užívateľov i návštevníkov o kvalite prostredia, okolia i poskytovaných služieb.

Súčasťou technického vybavenia je trojmanuálový organ Rieger-Kloss z firmy Varhany Krnov (ČR). Je pravidelne využívaný pri realizácii organových koncertov. V mesiaci apríl - máj 2015 prebehla generálna oprava, ktorú vykonala Komora reštaurátorov pod odborným vedením a dohľadom organára Jána Valoviča. Realizáciou generálnej opravy získal Dom umenia v Piešťanoch po niekoľkých desaťročiach opäť výnimočný a vyhľadávaný koncertný nástroj.

Dominantou interiéru na II. poschodí foyeru Domu umenia je monumentálne výtvarné dielo akademického maliara Jozefa Bubáka SYMFÓNIA O ČLOVEKU.

Domu umenia je štátna príspevková organizácia v rezorte Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Od 1.1.2014 je Dom umenia v Piešťanoch súčasťou Umeleckého súboru LÚČNICA.

Dom umenia v Piešťanoch víta svojich hostí kvalitou a úsmevom.