Galéria ÚĽUV Bratislava

Stály výstavný priestor s celkovou plochou až 160 metrov štvorcových otvoril ÚĽUV vo svojom sídle na Obchodnej ulici 64 v Bratislave v roku 2004.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Obchodná 64, 81611 Bratislava

Galéria ÚĽUV Bratislava

Galéria ÚĽUV je miestom konania tematických výstav, venovaných rôznym aspektom tradičného remesla a ľudovej umeleckej výroby v súčasnosti. Okrem výstav slúži Galéria ÚĽUV aj ako multimediálne informačné stredisko, vybavené prezentačnou technikou pre individuálnych záujemcov o problematiku ľudovej umeleckej výroby a remesiel.
Otvorenie galérie je krokom, ktorým ÚĽUV spláca dlh majstrom- remeselníkom, ktorých diela a práca sa už počas ich života stávajú zdrojom inšpirácie pre ich nasledovateľov. Niektorí z nich sa v rozkvete svojich tvorivých síl stali osobnosťami uvádzanými v encyklopédiách.
Galéria ÚĽUV predstavuje dôstojný priestor, ktorý umožňuje spoznávať diela súčasných majstrov remesla priamym kontaktom s exponátmi, a tiež prostredníctvom filmov a internetových prezentácií vo Virtuálnej galérii ľudovej umeleckej výroby.
Galéria bola slávnostne otvorená dňa 4. septembra 2004 za účasti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a ďalších oficiálnych hostí.