Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Brämerova kúria

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Žižkova 18, 81006 Bratislava

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

MÚZEUM KULTÚRY MAĎAROV NA SLOVENSKU
Žižkova ul. 18, Brämerova kúria
(vstup do múzea - Žižkova ul. 16)
P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16
tel.: 02/20 491 258, 02/20 491 257
e-mail: mkms@snm.sk
www.snm.sk

OTVORENÉ
Denne okrem utorka od 10.00 do 17.00 h,
posledný vstup o 16.30 h

SLUŽBY
Lektorský výklad, predaj publikácií, vzdelávacie aktivity pre žiakov a študentov.