Slovenská národná knižnica – Literárne múzeum

Literárne múzeum je ústredným literárnym múzeom a galériou knižnej grafiky na Slovensku.

Lokalizácia: Žilinský kraj / Martin

Adresa sídla: M. R. Štefánika 11, 03601 Martin

Slovenská národná knižnica – Literárne múzeum

SNa základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje, odborne spracúva a sprístupňuje zbierkový fond k dejinám slovenského písomníctva, knižnej kultúry a knižnej grafiky. Buduje súbory zbierok textového, výtvarného, auditívneho, audiovizuálneho a vecného charakteru

www.snk.sk

email: literarne.muzeum@snk.sk

Info linka: +421 43 2451 610

utorok - sobota 8:00 - 16:00