Múzeum židovskej kultúry

Expozícia s trvalým sídlom v Zsigrayovej kúrii v Bratislave (v rekonštrukcii do 21. mája 2009) sa zameriava na prezentáciu duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku.Múzeum spravuje aj štyri synagógy, a to v Žiline, Prešove, Trnave a Nitre.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Židovská ulica, 81101 Bratislava

Múzeum židovskej kultúry

Múzeum židovskej kultúry sa začalo sa formovať na pôde Historického múzea SNM, ako Oddelenie židovskej kultúry a v roku 1994 sa stalo samostatným špecializovaným múzeom SNM s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho činnosť je zameraná na vývin duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku. Snahou cieľavedomej zbierkotvornej činnosti je zachrániť pred zničením, zabudnutím alebo vývozom do zahraničia trojrozmerné judaiká, dokumenty či artefakty výtvarného umenia a tieto prezentovať širokej návštevníckej verejnosti formou expozícií a výstav.Múzeum židovskej kultúry sídli na Vajanského nábr.č2, stála bratislavská expozícia je inštalovaná v priestoroch Zsigrayovej kúrie na Židovskej ul.17, ďalšie expozície sú v Prešove, v Žiline a v Trnave.

 

MÚZEUM ŽIDOVSKEJ KULTÚRY
Židovská ul. 17, Zsigrayova kúria
811 01 Bratislava
tel.: 02/20 490 109, 02/20 490 101, 0908 723 658 (lektor - hromadné objednávky)
fax: 02/20 490 110
e-mail: mzk@snm.sk
www.snm.sk

OTVORENÉ
Denne okrem soboty od 11.00 do 17.00 h,
posledný vstup o 16.30 h