Historické múzeum Bratislavský hrad

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Bratislavský hrad, 81102 Bratislava

Historické  múzeum Bratislavský hrad

HISTORICKÉ MÚZEUM
Bratislavský hrad
P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16
tel.: 02/20 483 104, 02/20 483 111, 0915 993 303
e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk
www.snm.sk

 

Historické múzeum je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí SNM. Jeho základným poslaním je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovanie, využívanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, dokladujúcich vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku po súčasnosť. V tomto kontexte múzejnej špecializácie má celoštátnu pôsobnosť. Buduje, spravuje a spracúva tiež numizmatickú zbierku od najstarších čias po súčasnosť a zbierky dokumentujúce históriu a etnokultúrny vývoj Slovákov v zahraničí. Historické múzeum opatruje bohatý fond zbierkových predmetov.