Slovenská ústredná hvezdáreň

Nebývalý záujem o prírodné vedy v polovici 19. storočia vyvolal aj úsilie o zakladanie nových, moderných astronomických observatórií. Mimoriadne významnou udalosťou v dejinách astronómie na Slovensku bolo roku 1871 založenie jedného z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe - hvezdárne v Hurbanove.

Lokalizácia: Nitriansky kraj / Hurbanovo

Adresa sídla: Komárňanská 134, 94701 Hurbanovo

Slovenská ústredná hvezdáreň