Pamätná izba Ľudovíta Štúra

Izbička, v ktorej Ľudovít Štúr zomrel. Autentický priestor, predstavujúci posledné roky jeho života.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Modra

Adresa sídla: Štúrova  84, 900 01 Modra

Pamätná izba Ľudovíta Štúra

email:mls@snm.sk
web: http://www.snm.sk/?pamatna-izba-ludovita-stura-uvodna-stranka