Galéria Dezidera Millyho

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry - Galéria Dezidera Millyho

Lokalizácia: Prešovský kraj / Svidník

Adresa sídla: Partizánska, 08901 Svidník

Galéria Dezidera Millyho

Popis:
Je treťou expozíciou SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Bola sprístupnená v r. 1983. Nachádza sa v barokovom kaštieli z 18. stor. Predstavuje vývoj ľudového a profesionálneho výtvarného umenia Ukrajincov od 16. stor. po súčasnosť. Dominantou expozície je vzácny súbor ikôn, ktoré patria medzi najstaršie a najcennejšie zbierkové predmety SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku.

Expozícia pozostáva z exponátov chronologicky prezentujúcich vývoj ikonopisného umenia 16.-18. stor. Okrem toho v expozícii sú prezentované diela predstaviteľov staršej a mladšej generácie: I. Kulec, P. Hromnyckyj, E.Bissová, O. Dubay, Š. Hapák, M. Rogovský, I. Šafranko, J. Kresila, A. Gaj, M. Čabala, M. Feďkovič, P. Michalič, P. Kolisnyk a iní.

Zakladateľmi súčasnej zakarpatskej maliarskej školy boli Adalbert Erdélyi a Jozef Bokšaj. Svojou ranou tvorbou sú s ňou nerozlučne spätí aj viacerí výtvarníci na Slovensku, ktorí u Erdélyiho a Bokšaja získali základné poznatky a orientáciu pre ďalšiu tvorbu. Diela týchto zakladateľov zakarpatskej maľby, ako aj tvorba ďalších významných osobností umeleckého života Zakarpatska - V. Boreckého, F. Manajla, A. Kocku sú exponované v GDM MURK.

Centrálne miesto v expozícii majú diela národného umelca Dezidera Millyho (1906-1971) - príslušníka Generácie 1909, ktorý vošiel do dejín moderného výtvarného umenia na Slovensku ako jeden z jeho zakladateľov. Charakteristickou črtou tvorby D. Millyho, ktorého meno nesie Galéria a ktorý sa hrdo hlásil k svojmu ukrajinskému pôvodu je námetová pestrosť, bohatosť, technická rozmanitosť, majstrovské stvárnenie dedinského človeka a preniknutie do jeho vnútorného pocitového ovzdušia, poetičnosť a baladičnosť.

 

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Galéria Dezidera Millyho

Partizánska, 089 01 Svidník
Infolinka: +421 54 245 10 01
Email: sekretariat-muk@snm.sk

Otváracie hodiny pokladne

Umelecko-historická expozícia - Galéria Dezidera Millyho SNM-MUK sa nachádza 200 m od autobusovej stanice vo Svidníku.

Utorok - piatok od 8.30 do 16.00 h.
Sobota - nedeľa od 10.00 do 16.00 h.

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.