Dom umenia Foyer

Foyer sa poskytuje na akcie menšieho rozsahu s kapacitou maximálne cca 200 miest.

Location: Košický region / Košice - Staré Mesto

Address: Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

Dom umenia Foyer