Múzeum Karola Plicku

Expozícia múzea podáva ucelený prehľad o živote a diele umeleckého fotografa, filmára, etnografa, folkloristu a pedagóga Karola Plicku (1884 - 1987) s osobitným zreteľom na jeho zobrazenie tradičnej ľudovej kultúry Slovenska.

Lokalizácia: Žilinský kraj / Blatnica

Adresa sídla: Prónayovská kúria, 03815 Blatnica

Múzeum Karola Plicku

Expozícia podáva ucelený prehľad o živote a diele umeleckého fotografa, filmára, etnografa, folkloristu a pedagóga Karola Plicku (1984 - 1987) s osobitým zreteľom na jeho zobrazenie tradičnej ľudovej kultúry Slovenska, ktoré je po mnohých stránkach unikátnym záznamom dnes už väčšinou zaniknutých hodnôt. Expozícia múzea je rozdelená na päť hlavných častí. V prvej, vstupnej časti, máme možnosť zhliadnuť chronologický prehľad umelcovho života, jeho osobné pamiatky, ale i naznačený interiér, v ktorom majster prežil posledné roky svojho života. Zostávajúce celky sú venované mnohostrannej a rozsiahlej práci Karola Plicka. Tvoria ich cykly Panenská príroda, Pastorále a Slovenská dedina. Rozsiahlejší priestor sústreďuje témy Ťažký chlieb, Materstvo a Slovenská radosť - obraz hier detí a mládeže. Záverečnú časť expozície tvorí výber Plickovej neskorej tvorby, kde sú zaradené snímky historickej a novodobej architektúry. Expozícia múzea je doplnená o jeho filmové a zvukové záznamy, dobové technické vybavenie, jej súčasťou je i majstrova korešpondencia, rôzne ocenenia, medaily a pod.

MÚZEUM KAROLA PLICKU
Prónayovská kúria
038 15 Blatnica
tel.: 043/49 481 42
www.snm.sk

OTVORENÉ
Utorok - sobota od 10.30 do 14.00 h,
posledný vstup o 13.30 h

 

 

 

 

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa

Blatnica


Otváracie hodiny pokladne

Múzeum Karola Plicku je z technických príčin až do odvolania pre verejnosť uzavreté. Ďakujeme za pochopenie.