Mauzóleum grófa Dionýza a Františky Andrássyovcov

SNM - Múzeum Betliar - Mauzóleum

Lokalizácia: Košický kraj / Betliar

Adresa sídla: Krásnohorské podhradie, 04921 Betliar

Mauzóleum grófa Dionýza a Františky Andrássyovcov

Je ojedinelou chránenou architektonickou pamiatkou secesného obdobia zo začiatku 2O. storočia. Dal ho postaviť v rokoch 1903 - 1904 Dionýz AndrássyPo smrti svojej manželky Francišky Hablawetzovej (zomrela 26.X.1902) rozhodol sa pre túto stavbu, architektonicky ojedinelú pohrebnú kaplnku a tým zachovať trvalú pamiatku milovanej manželky. Jej telesné pozostatky boli do mauzólea prevezené z Mníchova 26.X.1904, neskôr tu uložili i telesné pozostatky Dionýza 7.marca 1913. Projektové práce, vrátane vnútornej umeleckej výzdoby pripravil mladý mníchovský architekt Richard Berndl. staviteľmi boli Eduard Schmucker a Konštantín Frick a sochárom Max Frick, všetci z Mníchova. Napriek vonkajšej skromnosti je vnútro až prepychové umelecky vyzdobené. Bohatou dekoratívnou nádherou symbolizuje nadsvetskú krásu v cirkevnom ponímaní. Dokonalá súhra dekoratívneho riešenia vytvorila secesné umelecké dielo nevšedných kvalít, ktoré tvorivo pretavilo starokresťanské a byzantské podnety do nového slohového cítenia secesie.

tel: 058/7322034