Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň

Múzeum s počtom 16 000 zbierkových predmetov dokumentuje históriu a súčasnosť bábkového divadla, dejiny a vývoj detskej hračky. Sídlom múzea sú zrúcaniny starého gotického hradu a barokový kaštieľ.

Lokalizácia: Banskobystrický kraj / Modrý Kameň

Adresa sídla: Zámocká 1, 99201 Modrý Kameň

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, dejiny a vývoj detskej hračky, ako aj dejiny regiónu, v ktorom sa múzeum nachádza. Kultúrno-umelecké, historické, archeologické a národopisné zbierky, ktoré múzeum v rámci svojej špecializácie nadobúda, odborne spracováva a ochraňuje sú sprístupnené v expozíciách, na výstavách a tiež formou rôznorodých kultúrnych aktivít tešiacich sa veľkej obľube návštevníkov najmä z radov detí a mládeže. Hradný objekt tvoria zrúcaniny starého gotického hradu a budova barokového kaštieľa, v ktorom je sídlo múzea.

 

Zbierkový fond múzea tvorí vyše 16 000 kusov zbierkových predmetov a člení sa na: kultúrno-umelecké zbierky - divadelné bábky, výtvarné návrhy, divadelné kostýmy, scénografické prvky, kultúrno-historické zbierky - regionálna história, etnografia, výtvarné umenie a ďalšie zbierkové predmety súvisiace s pôsobením človeka v prírode a spoločnosti.

 

MÚZEUM BÁBKARSKÝCH KULTÚR A HRAČIEK
Hrad Modrý Kameň
Zámocká ul. 1, 992 01 Modrý Kameň
tel.: 047/2454 100
e-mail: hradmodrykamen@snm.sk
www.snm.sk