Sunyalova kúria

Expozícia prezentuje jednotlivé regióny života karpatských Nemcov (Bratislava a okolie, stredné Slovensko - Hauerland, Spiš), naznačený je ich prínos v rozvoji baníctva, remesiel, vedy a techniky a priemyslu. Pozornosť sa venuje školstvu. Početné pôvodné artefakty približujú vidiecky a mestský život karpatských Nemcov.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Zizkova 14, 81006 Bratislava

Sunyalova kúria

MÚZEUM KULTÚRY KARPATSKÝCH NEMCOV
Žižkova ul. 14
(vstup do múzea - Žižkova ul. 16)
P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16
tel.: 02/54 415 570, 02/20 491 225 - 8
fax: 02/59 207 241
e-mail: mkkn@snm.sk
www.snm.sk

OTVORENÉ
Denne okrem utorka od 10.00 do 17.00 h,
posledný vstup o 16.30 h

SLUŽBY
Lektorský výklad, vzdelávacie aktivity pre žiakov a študentov, premietanie náučných videofilmov, predaj publikácií.