Kunsthalle

Kunsthalle/Hala umenia.

Lokalizácia: Košický kraj / Košice

Adresa sídla: Rumanova 1, 04001 Košice

Kunsthalle

Košice sa vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013 stali skutočným európskym centrom kultúry a umenia. Zo schátranej budovy starej krytej plavárne na Rumanovej ulici vyrástol jedinečný polyfunkčný priestor určený súčasnému umeniu. Rekonštrukcia v hodnote takmer 7,5 milióna eur, financovaná z prostriedkov Európskej komisie, otvorila svoje brány návštevníkom v júli 2013 po ročnej rekonštrukcii.

Stará krytá plaváreň je považovaná za jednu z architektonicky najhodnotnejších budov, vybudovaných na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia v Košiciach. Bola postavená v rokoch 1957 - 1962 podľa projektov košického architekta Ladislava Greča. Výtvarná výzdoba interiéru je dielom výtvarníčky Herty Ondrušovej-Viktorínovej. Plaváreň bola otvorená do konca 70-tych rokov. Po zrušení Mlynského náhonu a prestavbe koryta na štvorprúdovú komunikáciu došlo totiž k poklesu spodnej vody a následne k statickým poruchám na budove. Poškodil sa obvodový plášť a dochádzalo k presakovaniu bazénového telesa. Po zistení vážnych problémov bola prevádzka zrušená a fungovala iba exteriérová časť. Krytá časť bola zatvorená od roku 1992 a objekt sa až do vlaňajšieho leta pre zlý technický stav nevyužíval. Vypustenie koryta a presmerovanie Mlynského náhonu poškodilo viaceré stavby v okolí.