Farský kostol sv. Košických mučeníkov

Historicky prvá sv. omša na sídlisku Nad jazerom sa slávila 7. októbra 1990. Celebroval ju pán kaplán Jozef Hanobík z farnosti Kráľovnej Pokoja.

Lokalizácia: Košický kraj / Košice

Adresa sídla: Námestie Košických mučeníkov 1, 040 12 Košice

Farský kostol sv. Košických mučeníkov

22. apríla 1990 Svätý otec Ján Pavol II. v Bratislave posvätil základný kameň pre stavbu kostola na košickom sídlisku Nad jazerom s titulom patrónov - blahoslavených Košických mučeníkov. Pri tej príležitosti vydal Msgr. Ján Sokol, arcibiskup trnavský, metropolita Slovenska, dekrét o posviacke základného kameňa.

Na jar 1991 sa konala výstava návrhov na nový kostol. Spomedzi 21 návrhov zvíťazil projekt Ing. arch. Miloslava Mudrončíka, košického rodáka žijúceho v Bratislave. Jeho návrh upútal predovšetkým maximálnou úsporou plochy a čistým architektonickým riešením:

Pôdorys samotného kostola je kruhový, pričom jeden kruhový výsek tvorí kaplnka.
Po oboch stranách kostola sú dvojpodlažné krídla, v ktorých sú sakristie, spovedelnice, farský úrad, učebne, klubovne, dielňa, kotolňa, sociálne zariadenia, garáže a byty kňazov.
Kostol má ústredné kúrenie a elektrické osvetlenie.
S platnosťou od 1. júla 1991 diecézny biskup Msgr. Alojz Tkáč vyčlenil sídlisko Nad jazerom spod Farnosti Kráľovnej Pokoja - Košice Juh a zriadil novú Farnosť Košice - Nad jazerom. K farnosti pričlenil aj filiálku Vyšné Opátske.