Kostol sv. Antona Paduánskeho (seminárny, františkánsky)

Seminárny kostol je druhým najstarším zachovaným kostolom v Košiciach, nachádza sa v centre mesta.

Lokalizácia: Košický kraj / Košice

Adresa sídla: Hlavná 81, 040 01 Košice

Kostol sv. Antona Paduánskeho (seminárny, františkánsky)

Pôvodne gotický chrám bol neskôr barokovo prestavaný. Kostol nechala pre rád františkánov postaviť rodina pánov z Perína (Perényiovcov) po požiari v r.1333. Bol zasvätený sv. Mikulášovi. Z jeho zachovaných gotických prvkov je zrejmé, že mal nádhernú plastickú gotickú výzdobu. Originálne sú reliéfy nad vstupom, vo vnútri kamenné sedílie pri oltári a klenby nad svätyňou a bývalým mníšskym chórom. Po požiari v r. 1556 kostol slúžil ako vojenský sklad. Iba uzavretá svätyňa chrámu bola biskupskou katedrálou jágerského biskupa, ktorí tu sídlil v období obsadenia jeho sídla Jágru Turkami (1597-1671). Keď sa objekt navrátil františkánom, opravili ho a kostol dostal nové svätenie sv. Antona Paduánskeho. Po vzniku biskupstva v Košiciach v r. 1804 sa obnovený františkánsky kláštor stal seminárom a kostol seminárnym. V súčasnosti už františkáni v meste nesídlia. Interiér je zbarokizovaný. Hlavný oltár má vzácnu baldachýnovú konštrukciu. Väčšina oltárov, kazateľnica aj zariadenia kostola je z r. 1760 - 1770. Mimoriadne cenné je epitáfium poľného maršala F. Renauda z r. 1740 vytvorené dvorným sochárom Viedne Donnerom. V krypte pod hlavným oltárom bol pochovaný zakladateľ prvej košickej univerzity v 17. storočí, jágerský biskup Benedikt Kisdy. Všetky krypty, najväčšie v Košiciach, však boli po 2. svetovej vojne vyplienené vojakmi.