Východoslovenké múzeum

Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí k najuznávanejším zbierkotvorným inštitúciám na Slovensku. Množstvo úspešných výstav doma i v zahraničí, predstavuje výsledky odbornej činnosti pracovníkov múzea.

Lokalizácia: Košický kraj / Košice

Adresa sídla: Námestie Maratónu mieru 2, Košice

Východoslovenké múzeum