Východoslovenská galéria

V súčasnosti eviduje galéria vyše 7000 diel. Zbierkový fond okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. stor. z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehľad o umení na Slovensku najmä v 20. stor. až po súčasnosť.

Lokalizácia: Košický kraj / Košice

Adresa sídla: Hlavná 27, Košice

Východoslovenská galéria