Odpovede na najčastejšie otázky


Nenašli ste odpoveď? napíšte nám

1. Musím v rozšírenom vyhľadávaní označiť nejakú voľbu v každej zóne alebo stačí len v jednej?

Pre každú zónu platí, že ak nie je označená žiadna voľba, vyhľadávač to chápe, akoby boli označené všetky, a vyberá podľa všetkých kritérií.

Ak je v zóne označená aspoň jedna voľba, vyhľadávač obmedzí kritériá podľa výberu.

2. Chcem zmeniť/doplniť svoje registračné údaje na portáli. Ako to môžem urobiť?

Po prihlásení sa na portál stačí ukázať na šípku vpravo od mena registrovaného zákazníka a rozbalí sa ponuka, v ktorej je odkaz na sekciu Profil. V nej možno príslušný údaj zmeniť alebo doplniť. Odporúčame uviesť najmä telefonický kontakt, ktorý nám v prípade potreby umožní pružnejšiu reakciu a rýchlejšie vyriešenie problému.

3. Pri niektorých miestach v sále sa píše, že sú nedostupné cez portál. Dajú sa kúpiť osobne v pokladni alebo nejakým iným spôsobom?

Každá kultúrna inštitúcia má možnosť vyhradiť si niektoré miesta na služobné účely (pre zamestnancov, zmluvných partnerov, sponzorov...). Tieto miesta sú označené preškrtnutým "N" a sú rezervované až dovtedy, kým príslušná inštitúcia nerozhodne o ich prípadnom opätovnom uvoľnení do predaja.

Miesta označené ako nedostupné – šikmo preškrtnuté – sú trvalo vyhradené pre zdravotnú a požiarnu službu.

4. Mám záujem o návštevu predstavenia, ale všetky miesta sú už obsadené alebo rezervované. Aký časový limit platí pre rezerváciu? Je možné, že na predstavenie sa ešte nejaké miesta uvoľnia?

Trvanie rezervácie si môže individuálne určiť každá kultúrna inštitúcia. Je uvedené na potvrdení o rezervácii, ktoré posiela systém a po jeho uplynutí sa rezervácia automaticky zruší. Pokiaľ však trvanie rezervácie zákazníkovi nevyhovuje, má možnosť príslušnú kultúrnu inštitúciu požiadať o jej predĺženie, v mailovej správe je však potrebné uviesť číslo rezervácie a dátum, dokedy si vstupenky môže vybrať.

Kontakty :
Divadlo Nová scéna : rezervacie@nova-scena.sk
Slovenské národné divadlo : rezervacie@snd.sk
Štátne divadlo Košice : rezervacie@sdke.sk
Štátna opera, Banská Bystrica : rezervacie@stateopera.sk
Slovenská filharmónia : vstupenky@filharmonia.sk
Štátna filharmónia Košice : vstupenky@sfk.sk
Štátny komorný orchester, Žilina : vstupenky@skozilina.sk
Kino Lumiere : kinolumiere@sfu.sk
Tieto kontakty možno využiť aj na hromadné objednávky vstupeniek (na faktúru).

5. Mám zarezervované vstupenky. Kde si ich môžem vybrať?

Rezervované vstupenky si možno v súčasnosti vybrať v ktorejkoľvek pokladnici kultúrnej inštitúcie, do ktorej platia, kedykoľvek počas pokladničných hodín. Pokladníčke je potrebné predložiť číslo rezervácie. Pri platení možno požiadať aj o zľavu z ceny, ak ju na predstavenie inštitúcia ponúka a zákazník sa môže preukázať, že má na ňu nárok.

6. Mám zarezervované vstupenky. Dajú sa vyplatiť cez internet?

Po otvorení sekcie OBJEDNÁVKY na svojom konte môže zaregistrovaný zákazník rezervované vstupenky vyplatiť online. Po kliknutí na číslo rezervácie sa otvorí okno, ktoré má v pravej dolnej časti tlačidlo na kúpu alebo tlač.

7. Dá sa rezervované miesto stornovať? Koľko dní pred predstavením a aké sú podmienky storna?

Registrovaným zákazníkom sa informácie o ich objednávkach či rezerváciách ukladajú na ich konte na portáli návštevník. Ponuka sa rozbalí po ukázaní myšou na šípku vpravo od mena registrovaného zákazníka. Po otvorení sekcie Rezervácie možno rezerváciu vstupeniek zrušiť kliknutím na značku na pravej strane riadka. POZOR: zámerné rušenie a opakované vytváranie rezervácie tých istých miest je zakázané a prevádzkovateľ portálu ho môže postihnúť sankciou!

8. Chcem si uplatniť zľavu z ceny vstupenky, ale pri rezervácii ani platení na portáli takú možnosť nemám...

O zľavu z ceny vstupenky možno požiadať zatiaľ iba pri osobnej platbe v pokladnici príslušnej kultúrnej inštitúcie. V takomto prípade nie je podstatné, že zákazník si zarezervoval vstupenky v plnej cene, inštitúcie zľavu poskytnú, ak zákazník preukáže, že má na ňu nárok.

9. Je možné na portáli zrušiť už zaplatenú objednávku vstupeniek?

Podľa obchodných podmienok je storno zaplatenej vstupenky možné iba pri zmene alebo zrušení predstavenia. V takom prípade sa dá uplatniť iba osobne v pokladnici príslušnej kultúrnej inštitúcie, pričom nevyhnutnou podmienkou je predloženie nepoužitých vstupeniek.

10. Chcem si kúpiť vstupenky cez portál, ale nemám platobnú kartu VUB. Čo mám robiť?

Na platbu online možno použiť platobné karty MASTERCARD, VISA a DINERS CLUB INTERNATIONAL, prípadne MAESTRO a VISA ELECTRON, ak boli vydané bankami so sídlom v Slovenskej republike alebo bankami, ktoré majú oprávnenie vydávať platobné karty na území SR a ich vydavateľ povolil internetové transakcie s týmto druhom platobnej karty.

11. Chcem si kúpiť vstupenky, ale nemám možnosť zaplatiť ich online kartou. Ako ich môžem zaplatiť iným spôsobom?

V takomto prípade si vstupenky možno iba zarezervovať a potom zaplatiť osobne v pokladni príslušnej kultúrnej inštitúcie.

12. a) Pri zadávaní platobných údajov pri online kúpe vstupeniek mi zlyhalo pripojenie na internet a vstupenky sa mi nepodarilo zaplatiť. Na portáli sa však zobrazuje informácia, že sú predané. Ako ich môžem odblokovať?

b) Objednal som si vstupenky a zadal platobné údaje. Na obrazovke mi však už niekoľko minút svieti status „Banka spracováva transakciu“ a systém mi nedovolí vstupenky si vytlačiť.

c) Vytvorila som objednávku, ale omylom som opustila platobný portál a prerušila platbu. Ako môžem vstupenku dodatočne zaplatiť?

Pri platbe online Vás systém presmeruje na platobný portál VÚB, ktorý transakciu realizuje. Pokiaľ sa transakcia preruší (odchodom z portálu, zlyhaním pripojenia na internet,...) alebo neprebehne korektne (vydavateľ karty neoverí jej údaje alebo transakciu nepovolí, cena vstupeniek presiahne denný limit karty), systém čaká asi 20 minút, počas ktorých sú vstupenky zablokované. Až po uplynutí 20 minút systém vstupenky znova automaticky uvoľní na ďalší predaj a pošle zákazníkovi správu o zlyhaní platby.

13. Objednala som si vstupenky. Objednávka bola zaplatená, potvrdená a vstupenky som už aj dostala. Následne mi však systém poslal oznámenie, že moja platba za objednávku z technických dôvodov zlyhala. Je moja objednávka v poriadku?

Takýto prípad nastane, ak zákazník po vstupe na platobný portál VUB online platbu nedokončí (odíde z neho) a vzápätí online platbu zopakuje a už ju úspešne vykoná. Systém reaguje na obidve objednávky nezávisle, čiže druhú (úspešnú) vykoná skôr ako uplynie 40 minútová čakacia lehota na uzavretie prvej (neúspešnej). Po potvrdení poukázania ceny vstupeniek na účet systém okamžite reaguje zaslaním vstupeniek na mailovú adresu zákazníka, takže predbehne správu o prvej (zlyhanej) objednávke. Vzhľadom na súčasné nastavenia platobného portálu sa tento trochu mätúci problém nedá technicky ošetriť, preto platí univerzálne pravidlo: AK SYSTÉM ZÁKAZNÍKOVI POŠLE DO MAILU VSTUPENKY VO FORMÁTE PDF OPATRENÉ ODLIŠNÝMI ČIAROVÝMI KÓDMI, SÚ VŽDY PLATNÉ.

14. Rezervovala som si lístky ako neregistrovaný používateľ a chcela by som ich zaplatiť online, no nikde som nenašla takúto možnosť?

Zaplatiť za rezervované lístky online môže iba registrovaný používateľ.

Kontaktný formulár


Zadajte výsledok

UPOZORNENIE : V prípade problému so vstupenkami vyplňte, prosím, všetky požadované informácie.