Kultúrne pamiatky


Podľa Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu tohto zákona sa kultúrne pamiatky a národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok považujú za "národné kultúrne pamiatky" (NKP).

Registre sú informatívne a podliehajú periodickej aktualizácii. Neslúžia na právne účely. Pre overenie údajov nás kontaktujte emailom na peter.skulavik@pamiatky.gov.sk.