Bratislavské hudobné slávnosti

Od roku 2005 sa stala hlavným usporiadateľom Bratislavských hudobných slávností Slovenská filharmónia z poverenia Ministerstva kultúry SR. BHS  sa konajú pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Medená 3, 816 01 Bratislava

WWW: http://www.bhsfestival.sk/

Infolinka: 00421/2/ 2047 5293, -291

Kontaktná osoba: management BHS

Email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Bratislavské hudobné slávnosti

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

Email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny pokladne

Pokladnica SF je OTVORENÁ od stredy 18. novembra

 

Pondelok           09.00-14.00
Utorok - Piatok  13.00-19.00


+ hodinu pred začiatkom koncertu


OZNAM


Vážení návštevníci,

 

dovoľujme si vás informovať, že vzhľadom na aktuálne vyhlásenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 30. 9. 2020 o hromadných podujatiach obmedzuje Slovenská filharmónia predaj vstupeniek na koncerty. Vybrané koncerty vám z Koncertnej siene sprostredkujeme v priamom prenose na stream.filharmonia.sk a FB SF.

 

Vstupenky zakúpené na nasledovné podujatia ostávajú v platnosti:


01.10. Slovenský komorný orchester (!!POZOR presunutý na nový termín 11.10. o 16.00!!)
03.10. o 16.00 Moyzesovo kvarteto
09.10. o 19.30 Quasars Ensemble


Koncerty sa budú konať v obmedzení s publikom do 50 osôb (vrátane účinkujúcich).

 

Vstupenky na zrušené koncerty BHS je možné vrátiť v pokladnici SF.


V prípade, že ste si vstupenky zakúpili prostredníctvom portálu Návštevník.sk, môžete požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom (vstupené bude vrátené po termíne koncertu):

 

  • Priamo v pokladnici SF s vytlačenými vstupenkami
  • Mailovou formou/ mailom na adrese vstupenky.bhs@filharmonia.sk.


K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Takisto je potrebné aj doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum a číslo účtu platcu (celý IBAN). Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.


Ďakujeme za pochopenie, Slovenská filharmónia

****

Dear Visitors,

due to the current statement of the Public Health Authority of the Slovak Republic of 30 September 2020, the Slovak Philharmonic restricts the sale of concert tickets. We will arrange selected concerts from the Concert Hall live on stream.filharmonia.sk and Facebook of the Slovak Philharmonic.

Please visit The Slovak Philharmonic Ticket Office to refund tickets purchased.

If you have purchased tickets through the Návštěvník.sk portal, you can request a refund as follows (refund will be proceed after the date of the concert):

 

  • Directly at the SF tickets office with printed tickets
  • By e-mail at the address vstupenky.bhs@filharmonia.sk.


Refund request must be accompanied with tickets, preferably in PDF format. It is also necessary to document the details of the transaction (from internetbanking), which clearly states the amount, date and account number of the payer (the entire IBAN with SWIFT / BIC code). Payment will be transferred to the specified account number.

Thank You for Your understanding.

 

Slovak Philharmonic

-------------------------------------------------------------

 

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli Návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie.

 

 

 

Miesta Konania

Koncertná sieň SF Bratislava
Malá sála SF Bratislava
Stĺpová sieň Bratislava