Bratislavské hudobné slávnosti

Od roku 2005 sa stala hlavným usporiadateľom Bratislavských hudobných slávností Slovenská filharmónia z poverenia Ministerstva kultúry SR. BHS  sa konajú pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Medená 3, 816 01 Bratislava

WWW: http://www.bhsfestival.sk/

Infolinka: 00421/2/ 2047 5293, -291

Kontaktná osoba: management BHS

Email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Bratislavské hudobné slávnosti

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

Email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny pokladne

OZNAM

Vážení návštevníci,

vzhľadom na najnovšie opatrenia ÚVZ SR a regionálneho ÚVZ Bratislava, ktoré vstúpili do platnosti v nedeľu 6. septembra 2020, bola Slovenská filharmónia, ako hlavný organizátor Bratislavských hudobných slávnosti, nútená festival tento rok zrušiť.


Slovenská filharmónia ponúkne publiku z festivalového programu 5 komorných koncertov:
Recitál Slávky Zámečníkovej / 28.9.
Slovenský komorný orchester /1.10.
Komorný koncert Nesmrteľná milenka /2.10.
Moyzesovo kvarteto / 3.10.
Quasars Ensemble / 9.10.

Vstupenky zakúpené na zrušené koncerty BHS je možné vrátiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie.
V prípade, že ste si vstupenky zakúpili prostredníctvom portálu Návštevník.sk, môžete požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:
Priamo v pokladnici SF s vytlačenými vstupenkami


Mailovou formou/ mailom na adrese vstupenky.bhs@filharmonia.sk.


K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Takisto je potrebné aj doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum a číslo účtu platcu (celý IBAN). Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.


Ďakujeme za pochopenie, Slovenská filharmónia

****

Dear Visitors,

following The Public Health Authority of the Slovak Republic COVID-19 measures, which have taken place from Sunday September 6th 2020,
Bratislava Music Festival has been CANCELED this Year.

Slovak Philharmonic offers audience to visit 5 Chamber Concerts:
Slávka Zámečníková Recital / September 28th 2020
Slovak Chamber Orchestra / October 1st 2020
Chamber Concert Immortal Beloved / October 2nd 2020
Moyzes Quartet / October 3rd 2020
Quasars Ensemble / October 9th 2020

Please visit The Slovak Philharmonic Ticket Office to refund tickets purchased.

If you have purchased tickets through the Návštěvník.sk portal, you can request a refund as follows:
Directly at the SF tickets office with printed tickets


By e-mail at the address vstupenky.bhs@filharmonia.sk.


Refund request must be accompanied with tickets, preferably in PDF format. It is also necessary to document the details of the transaction (from internetbanking), which clearly states the amount, date and account number of the payer (the entire IBAN with SWIFT / BIC code). Payment will be transferred to the specified account number.

Thank You for Your understanding.

-------------------------------------------------------------

Pondelok 9.00 - 14.00
Utorok - Piatok 13.00 - 19.00 a počas BHS aj hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli Návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie.

 

 

 

Miesta Konania

Koncertná sieň SF Bratislava
Malá sála SF Bratislava
Stĺpová sieň Bratislava