Spišské múzeum v Levoči

Je jedným z najstarších múzeí na Slovensku. Zameriava sa na výskum historického vývoja mesta Levoča, umelecko-historický výskum v regióne, výskum diela Majstra Pavla z Levoče v domácom aj stredoeurópskom kontexte a vývoj Spišského hradu a jeho okolia. Spravuje viac ako 12 000 zbierkových predmetov v štyroch expozíciách a troch výstavných sieňach. História a umenie mesta a regiónu sú prezentované v Dome Majstra Pavla, v Historickej radnici v Levoči a v národnej kultúrnej pamiatke Spišský hrad.

Location: Prešovský region / Levoča

Address: Námestie Majstra Pavla č. 40, 054 01 Levoča

WWW:

Spišské múzeum v Levoči

Field Offices

Spiš museum - Fine Art in the Spiš Levoča
THE SPIŠ MUSEUM - Master Paul’s House Levoča
THE SPIŠ MUSEUM - Spiš castle Spišské Podhradie
THE SPIŠ MUSEUM - Town hall Levoča