Dom Karpatskonemeckého spolku v Handlovej

Expozícia Dejiny a kultúra Handlovej bola sprístupnená verejnosti v septembri 2004. Návštevníkom ponúka možnosť oboznámiť sa s históriou osídlenia, tradíciou baníctva a remesiel, ako aj s množstvom predmetov predstavujúcich tradičnú hmotnú, duchovnú a umeleckú kultúru nemeckého etnika v Handlovej.

Location: Trenčiansky region / Handlová

Address: Poštová 350, 972 51 Handlová

WWW:

Dom Karpatskonemeckého spolku v Handlovej

Opening hours

Iba vopred ohlásené návštevy na tel. čísle +421 46 547 5174 alebo +421 905 215228.