State Research Library Presov

What role in the 21st century will have a traditional library? Equally important as in the past. Evidence of this is the great decision of the powerful of this world to bring back to humanity the greatest ancient library in Alexandria in Egypt. People in conjunction with modern technical and technological advances have in fact achieved only one: the library and Internet existed in symbiosis and complement each other. The State Scientific Library in Prešov has the same interest.

Location: Prešovský region / Prešov

Address: Hlavná 99, 081 89 Prešov

WWW: www.svkpo.sk

InfoLine: +421 51 2451 101

Contact person: Janka Ondriová

Mail: kniznica@svkpo.gov.sk

State Research Library Presov

tel.(Hlavna 99):+421512451101
tel.(Nam.mladeze 1):+421512454212
fax:+421512451110
mail: kniznica@svkpo.sk

Monday 12.00 - 19.30 h
Tuesday - Friday 10.00 - 18.00 h

Opening hours

Pondelok: 12.30-18.00 utorok-piatok 10.00-18.00

Venues

Caraffova väznica Prešov
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Gemersko – malohontské múzeum Rimavská Sobota
Knižnica P.O.Hviezdoslava Prešov
Krajské múzeum v Prešove Prešov
VIOLA centrum pre umenie Prešov
WAVE KLUB Prešov
kaštieľ v Budimíre Budimír
ŠVK - Hlavná 99 Prešov
ŠVK - oddelenie knižnično-informačných služieb Prešov
ŠVK – dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry Prešov