Artistic Ensemble Lúcnica

Slovak National Folklore Ballet

Location: Bratislavský region / Bratislava

Address: Štúrova 6, 811 02 Bratislava

WWW: www.lucnica.sk

InfoLine: 02/20486103

Mail: lucnica@lucnica.sk

Artistic Ensemble Lúcnica

Field Offices

NOC - Dom umenia Piešťany Piešťany

Venues

Amfiteáter Banská Štiavnica Banská Štiavnica
Divadlo Andreja Bagara v Nitre Nitra
Divadlo Jána Palárika, Trnava Trnava
Dom kultúry Divadlo, Púchov Púchov
Dom kultúry Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
Dom odborov Žilina Žilina
Letisko Piešťany Piešťany
Mestské kultúrne stredisko Humenné
Prírodné kúpalisko Delňa Prešov
Veľké koncertné štúdio SRo - RTVS Bratislava