ŠVK – Literary and Music Museum

Literary and Music Museum has been integrated to the State Scientific Library.

Location: Banskobystrický region / Banská Bystrica

Address: Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica

WWW: www.svkbb.eu/literarne-hudobne-muzeum

No picture available

Opening hours

Utorok - Piatok 09:00 - 17:00
Ohlásené návštevy aj v inom čase.

Návšteva pamätnej izby Pavla Tonkoviča je otvorená na požiadanie.

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského a Pamätná izba Jozefa Murgaša je otvorená na požiadanie:

Utorok - Nedeľa: 9.00 - 16.00 hod.

Návštevu je potrebné objednať 2 dni vopred.

 

Venues

Átrium - Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica
Expozícia ŠVK - Literárneho a hudobného múzea Banská Bystrica
Galéria v podkroví Banská Bystrica
Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove Banská Bystrica
Priestory Štátnej vedeckej knižnice Banská Bystrica
Spoločenská sála Banská Bystrica
ŠVK , 1. poschodie Banská Bystrica
ŠVK , 2. poschodie Banská Bystrica