MUSEUM OF SLOVAK NATIONAL COUNCILS

The museum‘s principal aim is the documentation of the history of individual Slovak National Councils, their activities, representatives and other personalities of the Slovak nation, including the documentation of the present Slovak National Council, which is the supreme legislative body of the state. In addition, it documents the history of the region lying at the foot of Bradlo and Javorina hills.

Location: Trenčiansky region / Myjava

Address: Štúrova 2, 90701 Myjava

WWW: http://www.snm.sk/?muzeum-snr-uvodna-stranka

InfoLine: +421 34 245 1101

Contact person: Mgr. Alena Petráková

Mail: muzeumsnr@snm.sk

MUSEUM OF SLOVAK NATIONAL COUNCILS

Cash registers and ticket reservations

Múzeum slovenských národných rád

Štúrova  2, 907 01 Myjava


Opening hours for cash register

september - máj: pondelok - piatok od 8.00 do 16.00 h.
jún - august: pondelok - sobota od 8.00 do 16.00 h.

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.

Field Offices

M.R. Štefánik Museum Košariská

Venues

MUSEUM OF SLOVAK NATIONAL COUNCILS Myjava
Múzeum M. R. Štefánika Košariská