Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je vrcholná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike. Pod správu SNM patrí 18 špecializovaných múzeí, ktoré sú v rámci svojho zamerania dokumentačnými, vedeckovýskumnými a metodickými pracoviskami. Súčasťou SNM je aj špecializovaný verejný archív a vedecká knižnica.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Vajanského nábrežie 2, 81006 Bratislava

WWW: http://www.snm.sk

Infolinka: +421 2 204 69 114

Kontaktná osoba: Monika Friedová

Email: sekretariat@snm.sk

Slovenské národné múzeum

 

Vysunuté Pracoviská

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava
Archeologické múzeum Bratislava
Detské múzeum Bratislava
Historické múzeum, Bratislavský hrad Bratislava
Hudobné múzeum Bratislava
Múzeum Betliar Betliar
Múzeum Bojnice Bojnice
Múzeum Slovenských národných rád Myjava
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň Modrý Kameň
Múzeum holokaustu v Seredi Sereď
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku Bratislava
Múzeum kultúry karpatských Nemcov Bratislava
Múzeum rusínskej kultúry Prešov
Múzeum Červený Kameň Častá
Múzeum Ľudovíta Štúra Modra
Múzeum židovskej kultúry Bratislava
Prírodovedné múzeum Bratislava
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník
Slovenské národné múzeum v Martine Martin
Spišské múzeum v Levoči Levoča

Miesta Konania

Prírodovedné múzeum Bratislava
Sídelná budova SNM Bratislava