Spišský hrad

Pôvodne kráľovský hrad je jeden z najrozsiahlejších hradných komplexov v strednej Európe. Je unikátnym príkladom stredovekého komitátneho kráľovského hradu. Nachádza sa na vápencovom (travertínovom) skalnom brale a skalné hroty bez vegetácie predstavujú ojedinelý príklad zachovaného podložia, ktoré ovplyvnilo aj vzhľad interiéru hradu. Hrad spolu s komplexom Spišskej kapituly boli roku 1993 zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - World Heritage List.

Lokalizácia: Prešovský kraj / Spišské Podhradie

Adresa sídla: Spišský hrad , 05304 Spišské Podhradie

WWW:

Spišský hrad

Miesta Konania

Spišský hrad Spišské Podhradie