Spišské osvetové stredisko

Spišské osvetové stredisko je kultúrno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá pôsobí na území okresov Spišská Nová Ves a Gelnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Jej poslaním je poskytovanie poradenských a metodických služieb, organizovanie tvorivých aktivít v jednotlivých žánroch a odboroch záujmovej umeleckej činnosti a záujmovo-vzdelávacej činnosti.

Lokalizácia: Košický kraj / Spišská Nová Ves

Adresa sídla: Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves

WWW: www.osvetasnv.sk

Spišské osvetové stredisko

Miesta Konania

Kaviareň Elara, čajovňa Alchýmka Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
Poráč Park Spišská Nová Ves
Reduta, Grécko-katolícky chrám Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves