Kunsthalle Bratislava

Kunsthalle Bratislava (KHB) je nezbierkotvorná štátna príspevková organizácia výstavného, dokumentačného a vzdelávacieho typu s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti súčasného vizuálneho umenia. Jej hlavným poslaním je odborne a cieľavedome prezentovať súčasné vizuálne umenie v celej jeho šírke a rozmanitosti, systematicky ho mapovať, odborne reflektovať a sprístupňovať domácemu, ako aj zahraničnému publiku. Jedným z cieľov činností KHB je aj medzinárodná podpora a zviditeľnenie slovenského umenia v zahraničí.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Nám. SNP 12, 81106 Bratislava

WWW: https://kunsthallebratislava.sk/

Kunsthalle Bratislava

možnosť platby aj kultúrnymi poukazmi(podujatia pre školy, rodinné programy a pod.)

Otváracie hodiny

Pondelok - Nedeľa:
12:00 - 19:00
Utorok:
Zatvorené

Kunsthalle LAB

Pondelok - Nedeľa:

10:00 - 19:00

Utorok:

Zatvorené

 

Miesta Konania

Dom umenia, Bratislava Bratislava