Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializované múzeum SNM s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré sa zameriava na dejiny a kultúru Maďarov na Slovensku. Poslaním múzea je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie múzejných zbierok a fondov dokladajúcich dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku. Múzeum sídli v priestoroch obnovenej Brämerovej kúrie na Žižkovej ulici č. 18 v Bratislave. Vysunuté expozície má múzeum v Dolnej Strehovej a v Sklabinej.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Žižkova 18, 81101 Bratislava

WWW: http://www.snm.sk/?muzeum-kultury-madarov-na-slovensku-uvodn

Infolinka: +421 2 204 91 258

Kontaktná osoba: Mgr. Gabriella Jarábik

Email: madarskemuzeum@SNM.sk

 Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Od 04.04.2017 do 19.05.2017 budú výstavné priestory múzea z technických príčin zatvorené.

Pokladne a rezervácie vstupeniek

SNM - Archeologické múzeum
Otváracie hodiny pokladne

Denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.

Vysunuté Pracoviská

Kaštieľ Imre Madácha v Dolnej Strehovej Dolná Strehová
Pamätná výstava Sándora Máraiho Košice
Pamätný dom Kálmána Mikszátha v Sklabinej Sklabiná

Miesta Konania

Kaštieľ Imre Madácha Dolná Strehová
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava
Pamätný dom Kálmána Mikszátha Sklabiná