Národné osvetové centrum

Národné osvetové centrum je štátna príspevková organizácia rezortu Ministerstva kultúry SR. Zastupuje a reprezentuje štát v oblasti všeobecnej osvetovej činnosti v zmysle platného zákona. Národné osvetové centrum je odborným pracoviskom v oblasti kultúry s celoštátnou pôsobnosťou.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava

WWW: www.nocka.sk

Kontaktná osoba: Zuzana Račková

Kontakt na nahlasovanie vstupov/objednávok: zuzana.rackova@nocka.sk

Email: zuzana.rackova@nocka.sk

Národné osvetové centrum

Pokladne a rezervácie vstupeniek

V-klub

Námestie SNP 12, Bratislava


Otváracie hodiny pokladne

Hodina pred predstavením

Vysunuté Pracoviská

V-klub Bratislava

Miesta Konania

Dom umenia - Kunsthalle Bratislava Bratislava
Folklórny festival Východná Východná
V-klub Bratislava