Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Kultúrno-osvetová, metodická a vzdelávacia príspevková inštitúcia so samostatnou právnou subjektivitou pre okres Veľký Krtíš, v špecifických činnostiach s pôsobnosťou pre okres. Zaoberá sa odborno-poradenskou, metodickou a informačno-dokumentačnou činnosťou. Pri organizovaní kultúrnych podujatí spolupracuje s mestami a obcami regiónu.

Lokalizácia: Banskobystrický kraj / Veľký Krtíš

Adresa sídla: Nám. A.H.Škultétyho 35, 990 01 Veľký Krtíš

WWW: www.h-ios.sk

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Miesta Konania

Kováčovce Kováčovce
Stredná odborná škola Veľký Krtíš