Záhorské osvetové stredisko

Základným poslaním Záhorského osvetového strediska, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, je v súlade s osvetovým zákonom uchovávanie a šírenie tradícií zvyklostí. Zameriava sa i na oblasť celoživotného vzdelávania a výchovy v zmysle naplnenia vládnych programov.

Lokalizácia: Trnavský kraj / Senica

Adresa sídla: Vajanského 19/5, 905 01 Senica

WWW: www.osveta-senica.sk

Záhorské osvetové stredisko