Galantské osvetové stredisko

Kultúrno-vzdelávacie zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja organizuje tvorivé aktivity v jednotlivých úsekoch kultúrno-osvetovej činnosti, rozvíja kultúru národnostných menšín a etnických skupín, organizovať postupové súťaže, festivaly a prehliadky súborov ZUČ.

Lokalizácia: Trnavský kraj / Galanta

Adresa sídla: Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta

WWW: www.osvetaga.zupa-tt.sk

Galantské osvetové stredisko

Miesta Konania

Mestské kultúrne stredisko v Galante Galanta
Miestne kultúrne stredisko Šoporňa Šoporňa
Vlastivedné múzeum v Galante Galanta