Žitnoostrovské osvetové stredisko

Žitnoostrovské osvetové stredisko je príspevkovou organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou, pôsobiaca v zmysle osvetového zákona. Jej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Zabezpečuje podujatia v každej oblasti kultúry a kultúrneho života. Svoju aktivitu zameriava na všetky vekové kategórie.

Lokalizácia: Trnavský kraj / Dunajská Streda

Adresa sídla: Biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda

WWW: www.osvetads.sk

Žitnoostrovské osvetové stredisko

Pokladne a rezervácie vstupeniek

III. Výstava s dobrou nádejou

Ulica Biskupa Kondého 10, Dunajská Streda


Miesta Konania

Gallery Nova, Dunajská Streda Dunajská Streda
Klubovňa ŽOS Dunajská Streda
MsKS Šamorín Šamorín