Štátna vedecká knižnica v Prešove

Štátna vedecká knižnica v Prešove je štátnou rozpočtovou organizáciou zriadenou a riadenou Ministerstvom kultúry SR. Ako verejná kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedecko-výskumnej a vydavateľskej činnosti systematicky buduje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.

Lokalizácia: Prešovský kraj / Prešov

Adresa sídla: Hlavná 99, 081 89 Prešov

WWW: www.svkpo.sk

Infolinka: +421 51 2451 101

Kontaktná osoba: Janka Ondriová

Email: kniznica@svkpo.gov.sk

Štátna vedecká knižnica v Prešove

tel.(Hlavná 99):+421 51 2451 101
tel.(Námestie mládeže 1):+421 51 2454 212
email: kniznica@svkpo.gov.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: 12.00-18.00 utorok-piatok 8.00-16.00

Miesta Konania

Caraffova väznica Prešov
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Gemersko – malohontské múzeum Rimavská Sobota
Knižnica P.O.Hviezdoslava Prešov
Krajské múzeum v Prešove Prešov
VIOLA centrum pre umenie Prešov
WAVE KLUB Prešov
kaštieľ v Budimíre Budimír
www.svkpo.sk Prešov
ŠVK - Hlavná 99 Prešov
ŠVK - Námestie mládeže 1 Prešov
ŠVK – dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry Prešov