Univerzitná knižnica v Bratislave

Univerzitná knižnica v Bratislave je vrcholná kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej činnosti.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Michalská 1, 814 17 Bratislava

WWW: www.ulib.sk

Infolinka: +421 2 2046 6105, +421 2 2046

Kontaktná osoba: Produkcia MFKC

Email: produkcia.mfkc@ulib.sk

Univerzitná knižnica v Bratislave

Miesta Konania

Barokové nádvorie Bratislava
Lisztova záhrada Bratislava
Nádvorie Klarisky Bratislava
Prednášková sála Bratislava
Seminárna sála Bratislava
Výstavná sála Bratislava