Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči pôsobí v oblasti šírenia informácií nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím s cieľom zabezpečiť ich kultúrne potreby, záujem o vzdelávanie a uľahčiť ich pracovné a spoločenské uplatnenie.

Lokalizácia: Prešovský kraj / Levoča

Adresa sídla: Štúrova 36, 054 65 Levoča

WWW: http://www.skn.sk/

Infolinka: 421532451210

Kontaktná osoba: Mgr. Alena Repaská

Kontakt na nahlasovanie vstupov/objednávok: Ing. Daniela Bonková

Email: skn@skn.sk

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu

Otváracie hodiny

denne od 08:00 do 15:00 hod.

Miesta Konania

Hotel Čingov Smižany
Oddelenie knižnično-informačných služieb SKN Levoča