Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Štátna vedecká knižnica v Košiciach je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia zameraná najmä na knižnično-informačnú, bibliografickú, výskumnú a vydavateľskú činnosť. Jej hlavnou náplňou sú služby širokej verejnosti.

Lokalizácia: Košický kraj / Košice

Adresa sídla: Hlavná 10, 042 30 Košice

WWW: www.svkk.sk

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

tel: +421556222780
mob: +421918245888
mail: svkk@svkk.sk

Miesta Konania

InfoUSA Košice Košice
Kultúrno-vzdelávacie centrum Košice
ŠVK v Košiciach, požičovňa Košice
ŠVK v Košiciach, školiace centrum Košice