Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Ústredie ľudovej umeleckej výroby už 75 rokov uchováva a rozvíja tradičné remeslá a ľudovú umeleckú výrobu ako súčasti kultúrneho dedičstva. V rámci svojich aktivít podporuje tradičných výrobcov, dizajnérov, žiakov, študentov a širokú verejnosť so záujmom o uchovanie tradícií a prinavrátenie remeselných výrobkov do nášho každodenného života. Viac o ÚĽUV-e nájdete na www.uluv.sk.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Obchodná 64, 816 11 Bratislava

WWW: www.uluv.sk

Email: craft@uluv.sk

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Miesta Konania

Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava Bratislava
Galéria a predajňa ÚĽUV Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica
Galéria ÚĽUV Bratislava Bratislava
Galéria ÚĽUV Košice Košice
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica Banská Bystrica
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice Košice