Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

Múzeum je dokumentačným a vedeckovýskumným pracoviskom SNM , ktoré prezentuje rómsku kultúru a jej špecifiká. Venuje sa akvizičnej, metodicko-odbornej a kultúrno-výchovnej činnosti.

Lokalizácia: Žilinský kraj / Martin

Adresa sídla: Jahodnícke háje - skanzen, 03680 Martin

WWW:

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

Miesta Konania

skanzen v Martine Martin