Výstavná sieň Spišského múzea

Expozícia predstavuje reprezentatívny prierez dielami zo spišského regiónu.

Lokalizácia: Prešovský kraj / Levoča

Adresa sídla: Námestie Majstra Pavla 40, 05401 Levoča

WWW: http://www.snm.sk/?spisske-muzeum-uvodna-stranka

Infolinka: +421 53 451 27 86

Kontaktná osoba: PhDr. Mária Novotná, PhDr. Dáša Uharčeková – Pavúková

Email: muzeum@levonet.sk, spisskemuzeum@snm.sk

Výstavná sieň Spišského múzea

Pokladne a rezervácie vstupeniek

VS

Námestie Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča


Otváracie hodiny pokladne

Denne od 9.00 do 17.00 h

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.

Miesta Konania

Výstavná sieň Levoča