Múzeum Slovenských národných rád

Hlavná expozícia Múzea Slovenských národných rád v Myjave zachytáva takmer 160 rokov z dejín slovenského národa, jeho bojov o uznanie svojbytnosti a práva na sebaurčenie, ako aj o zvrchovanosť a vlastnú štátnosť. Jej zameranie je výchovno-vzdelávacie, ale zároveň reprezentatívne. Patrí medzi expozície, s ktorými by sa mal v rámci všeobecného vzdelania oboznámiť každý občan Slovenskej republiky. Jej súčasťou je aj dom Anny Koléniovej, kde v roku 1848 zasadala prvá Slovenská národná rada.

Lokalizácia: Trenčiansky kraj / Myjava

Adresa sídla: Štúrova 2, 90701 Myjava

WWW: http://www.snm.sk/?muzeum-snr-uvodna-stranka

Infolinka: +421 34 245 1101

Kontaktná osoba: Mgr. Alena Petráková

Email: muzeumsnr@snm.sk

Múzeum Slovenských národných rád

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Múzeum slovenských národných rád

Štúrova  2, 907 01 Myjava


Otváracie hodiny pokladne

september - máj: pondelok - piatok od 8.00 do 16.00 h.
jún - august: pondelok - sobota od 8.00 do 16.00 h.

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.

Vysunuté Pracoviská

Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách Košariská

Miesta Konania

Múzeum M. R. Štefánika Košariská
SNM - Múzeum Slovenských národných rád Myjava