Pamätník Nemecká/M SNP

Expozícia v Ráztockej doline je venovaná jednej z najtragickejších kapitol slovenských novodobých dejín - represáliám nemeckých nacistov a ich domácich kolaborantov z radov Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy (POHG) a príslušníkov nemeckej národnostnej skupiny, ktorí v priestoroch vápenky v januári 1945 popravili takmer 900 osôb.

Lokalizácia: Banskobystrický kraj / Nemecká

Adresa sídla: Ráztocká dolina, 975 59 Nemecká

WWW: www.muzeumsnp.sk

Obrázok nie je k dispozícii

Scenár: PhDr. Mgr. Dezider Tóth, PaedDr. Ján Stanislav, CSc., PhDr. Daniela Baranová
Výtvarno-priestorové riešenie a realizácia: N&V Design spol. s r.o., Milan Veselý
_____________________________________________________________________

Otváracie hodiny:
denne okrem pondelka v mesiacoch
jún - 15. september od 09:00 do 18:00
16. september - máj od 09:00 do 16:00

Vstupné:
Dospelí 0,70 €
Deti, žiaci, študenti, dôchodcovia zdarma
Držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S zdarma
Členovia SZPB zdarma
Členovia Klubu priateľov Múzea SNP zdarma

Kontakty:
Nahlasovanie vstupov 0918 899 433, 048 / 412 32 58
_____________________________________________________________________