Prírodovedné múzeum

Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska. Svojimi zbierkami (cca 2,5 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje medzi významné európske prírodovedné múzeá. Verejnosti sprístupňuje mineralogické zbierky zo slovenských a svetových lokalít, prostredníctvom skamenelín približuje geologickú minulosť Zeme

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava

WWW: http://prirodovedne.snm.sk

Infolinka: +421 2 204 69 122

Kontaktná osoba: Mgr. Ján Kautman, RNDr. Eva Nelišerová

Email: prirmuz@snm.sk

Prírodovedné múzeum

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Prírodovedné múzeum/SNM

Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava


Otváracie hodiny pokladne

Denne okrem pondelka od 9.00 do 17.00

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.

Miesta Konania

Prírodovedné múzeum Bratislava